Association of Polish Engineers in Canada

206 Beverley Street, Toronto ON M5T-1Z3

59. WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY - WYBORCZY

ZOOM   https://us02web.zoom.us/j/81641555937

59. Walny Zjazd Sprawozdawczy - Wyborczy odbył się w dwóch częściach. Członkowie spotkali się na platformie ZOOM.
Część pierwsza miała miejsce 4 grudnia 2021. Anonimowo i większością głosów wybrano Prezydium Zjazdu w składzie:

   • Janusz Majerskiego O/Toronto – przewodniczący
   • Franciszek Feret O/Montreal - zastępca przewodniczącego
   • Janusz Bujnowski O/Toronto - sekretarz.

Część druga zebrania odbyła się również na platformie ZOOM, 15 stycznia 2022. Zaproponowana agenda zebrania została w tajnym glosowaniu zatwierdzona większością głosów 81.7%.

Anonimowe głosowanie na

   • Prezesa Stowarzyszenia,
   • Członków Komisji Rewizyjnej
   • Członków Komisji Etyki

miało miejsce on-line przy pomocy systemu Simply Voting.

Aby zapewnić wszystkim członkom SIPwK możliwość oddania swojego głosu, głosowanie rozpoczęło się po zakończeniu 2-giej części zebrania i trwało do godz. 17:00, 16 stycznia. Wyniki wyborów były ogłoszone na specjalnym zebraniu ZOOM, 16 stycznia 2022 o godzinie 17:00.

Dokładne wyniki głosowań znajdują się na stronie Members News.

Aktualny skład Władz Stowarzyszenia znajduje się na stronie Board, Branches.

59. Walny Zjazd Sprawozdawczy - Wyborczy

 

Decyzją Rady Dyrektorów z dnia 21 września 2021 r kolejny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia 27 listopada 2021 r.  

Porządek zebrania zostanie ogłoszony wkrótce.

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Janusz Majerski
Przewodniczący Rady Dyrektorów SIPwK