Association of Polish Engineers in Canada

206 Beverley Street, Toronto ON M5T-1Z3

59. Walny Zjazd Sprawozdawczy - Wyborczy

 

Decyzją Rady Dyrektorów z dnia 21 września 2021 r kolejny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia 27 listopada 2021 r.  

Porządek zebrania zostanie ogłoszony wkrótce.

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Janusz Majerski
Przewodniczący Rady Dyrektorów SIPwK