Association of Polish Engineers in Canada
Ottawa Branch

Zarząd Oddziału SIPwK Oddział Ottawa

Sprawozdanie z zebrania Oddziału 

Zebranie Oddziału Ottawskiego SIP dnia 20 02 2020 odbyło się o godzinie 19:00 w biurze kolegi Wojtka Remisza, który z okazji Tłustego Czwartku poczęstował zebranych pączkami. Poczęstunek został uzupełniony smakołykami z Firmy Tim Hortons w postaci popularnych Timbits.

Obecnych było 10 osób, a nieobecne 3 osoby były usprawiedliwione. Wszyscy członkowie naszego Oddziału w liczbie 13, zapłacili składki za rok 2020.

Więcej ...

01 20200220_200654_HDR
Jerzy Czartoryski

Jerzy Czartoryski (1939-2019)

Szczere wyrazy ubolewania oraz kondolencje dla Rodziny Zmarłego Jerzego Czartoryskiego, składają członkowie Oddziału Ottawskiego SIP.
Pokój jego duszy!

W imieniu Oddziału Ottawskiego SIP
Bogdan Gajewski – przewodniczący Oddziału

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i bliskich Śp. Jerzego Czartoryskiego długoletniego członka Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie w imieniu Zarządu Głównego SIPwK

Kazimierz Babiarz, Prezes

Jerzy Czartoryski

Żonaty, trzech synów, córka i czworo wnuków. Od 1965 r. zamieszkiwał na stałe w Kanadzie (Edmonton, AB, Ottawa, ON, Aylmer, QC).

Wykształcenie:

1952-1956, VIII Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-1961 Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Wydział Geologii Poszukiwawczej, Geofizyka (Kraków). 1961-1963 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Geografia Ekonomiczna (Poznań).1963 Magisterium UAM Poznań.

Praca zawodowa:

Atlas of Alberta, Secretary of the Atlas Project, Edmonton, Alberta,1965-1970 (pierwszy atlas geograficzny Prowincji Alberta). Canadian Hydrographic Services, DFO, Head of the Geomatics Research, Ottawa, Ontario, (V 1971- do emerytury1998). Budowa pierwszych na świecie komputerowych systemów do produkcji map morskich i nawigacji morskiej.

Praca społeczna:

Wielokrotny Wice-Prezes (po roku 1985) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny, Ottawa.
Prezes (od roku 2005 do marca 2013) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny, Ottawa.
Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (PINK). Członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP).
Kawaler Honoru i Dewocji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich – Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalików Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim. Członek Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Przewodniczył zebraniom Międzynarodowego Forum Polonijnego w Toruniu (lata 2008-2012). Prezes - Polska Jedność Narodowa Inc. (PJN) od 2008.
Wice-prezes, The Ruebenbauer Fundation, Inc., od 2012.
Członek Koordynacyjnej Rady Programowo-Technicznej - TvInterPolonia.com.
Autor komputerowej bazy genealogicznej zawierającej ponad 140,000 osób CZARTORYSKI'S GENEALOGY PAGE.

*  * *

Spoczywaj w pokoju Drogi Przyjacielu.
Bogdan Gajewski.