Sprawozdanie

Promocja książki Andrzeja Wawryniuka „Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki”

Platforma internetowa: Google Meet

Sobota, 13 lutego 2021, godz. 14:00 czasu Toronto (Kanada „Easter Standard Time”)

 

Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Współorganizatorzy:

Centrum Badań Naukowych Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich imienia Franciszka Karpińskiego w Siedlcach

Wojskowa Akademia Techniczna, Instytutu Organizacji i Zarządzania, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Nagranie wideo dostępne jest na adresie: https://youtu.be/yiYUbBUAACo

Patronowie honorowi

Jego Ekscelencję ksiądz biskup doktora Wiesława Lechowicza, Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Profesora doktor habilitowany Józef Zając, senatora Rzeczypospolitej Polskiej

Goście z zagranicy

Dr Iwona Korga, prezes i dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku

Teresa Ackermann, Kustosz Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze; Szwajcaria

Regina Maria Czervinska, członkini i nauczycielkę Polskiego Domu Kultury „Polska – Brazylia”, Kurytyba, w Brazylia

Małgorzata Kwiatkowska, Prezes Rady Naczelnej Polonii  Australijskiej; Australia

Joanna Majksner-Pińska, redaktor naczelny miesięcznika „Dwukropek”; Republika Południowej Afryki

Krystyna Olaszek-Kotynek, wiceprezes Stowarzyszenia Klub Polski w Pradze; Czechy

Wanda Mala, członek Stowarzyszenia Klub Polski w Pradze; Czechy

Dr inż. Janusz Romańsk, reprezentant Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia „Polonia Technica” w Nowym Jorku oraz środowiska Polaków z Filadelfii; USA

Prof. dr hab. Jurij Makar z Uniwersytetu Czerniowieckiego imienia Jurija Fedkowycza w Czerniowcach; Ukraina

Prof. dr hab. Natalia Kocan, Dyrektor Rady Koordynacyjnej Instytutu Polskiego w Łucku; Ukraina

Prof. dr hab. Switłana Suchajew, kierownik Katedry Polonistyki i Tłumaczeń Wydziału Filologii i Dziennikarstwa; Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku; Ukraina

Doc. dr Natalię Colik, kierownik Katedry Polonistyki i Tłumaczeń Wydziału Filologii i Dziennikarstwa; Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku; członek Zarządu Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku; Ukraina

Prof. dr hab. Switłana Schudło, Państwowego Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu; Ukraina.

Goście z Polski

Prof. dr hab. Adam Ostanek, zastępca dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania do spraw naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a także reprezentant dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Dr hab. Andrzeja Borkowski, Centrum Badań Naukowych Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich imienia Franciszka Karpińskiego w Siedlcach

Prof. dr hab. Robert Kozyrski, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie, recenzent książki

Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ksiądz prałat magister licencjat Bernard Błoński, dyrektor Archiwum Diecezji Siedleckiej w Siedlcach

Ksiądz dr Piotr Jaworski, z Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ksiądz dr Jacek Lewicki, kapelan PZWS Chełmie.

Dr hab. Dariusz Magier, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Dr hab. Edmund Juśko, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie

Dr hab. Jerzy Prochwicz, profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Waldemar Kozyra, kierownika Katedry w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

Dr pułkownik w stanie spoczynku Marek Betiuk z Chełma

Dr Jurij Hayduk, kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie;

Mgr Barbara Sołtan, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dołholisce, miejscowości, w której przez wiele lat przebywał Tadeusz Kościuszko

Jacek Poletyło, ze znanego w Polsce rodu Poletyłów, właścicieli dóbr (między innymi) w Wojsławicach na Chełmszczyźnie

…………………………

Spotkaniu przewodniczył mgr inż. Kazimierz Babiarz, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Otworzył zebranie:

Szanowni Państwo,

Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. Impulsem do jego zorganizowania była nadesłana do naszego Stowarzyszenia książka niezwykła - traktująca o dzieciństwie i młodości Tadeusza Kościuszki. Konieczność zorganizowania szerszej niż tylko nasze środowisko dyskusji dostrzegł nasz kolega Pan Profesor doktor inżynier Jerzy Bulik. To właśnie on zainicjował organizację - jak się okazuje dużego przedsięwzięcia naukowego, kulturowego, a nawet sentymentalnego - mam tu na myśli spotkanie - co prawda online Polaków z wielu państw i kontynentów.

W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie - głównego organizatora tego spotkania poświęconego promocji książki prof. Andrzeja Wawryniuka: „Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki”, a także w imieniu współorganizatorów powitał patronów honorowych debaty, gości z zagranicy, gości z Polski i wszystkich pozostałych uczestników spotkania.

Następnie kolejne osoby proszone były przez niego o zabranie głosu:

Jego Ekscelencja księdza biskup doktora Wiesława Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Dyskutował ważność wiedzy historycznej dla tożsamości narodowej i nawiązując do przekazu papieża Jana Pawła II – rolę, jaką odgrywają w tym postaci, znanych na całym świecie, wybitnych Polaków. Wyraził też uznanie i wdzięczność dla prof. Andrzeja Wawryniuka za obdarzenie nas cenną książka o Tadeuszu Kościuszce.

Prof. dr hab. Józef Zając, Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Omówił nowe, odkrywcze elementy zawarte w książce Andrzeja Wawryniuk, w tym przede wszystkim, popartą nowymi  dokumentami, korektę miejsca urodzenia Tadusza Kościuszki. Gratulował autorowi jego cennego dorobku i życzył dalszych wybitnych osiągnięć w pracy naukowo badawczej. Po swoim wystąpieniu odczytał list gratulacyjny od Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka skierowany do prof. Andrzeja Wawryniuka.

Prof. dr Jerzy Bulik, przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Nawiązał do tego, że Tadeusz Kościuszko był inżynierem, podobnie jak Mieczysław Bekker, konstruktor łazika księżycowego wypraw Apollo, którego dorobkiem zajmował się wcześniej prof. Andrzej Wawryniuk. Podkreślił wielką wartość książki Profesora, wynikająca z dwu faktów: 1)książka obejmuje okres życia Tadeusza Kościuszki, który w dotychczasowych publikacja był nieomal pomijany i 2)książka koryguje szereg elementów życiorysu Tadeusza Kościuszki i odkrywa szereg nowych, przy czym wszystkie te informacje udokumentowane są nadzwyczaj rzetelnie i dokładnie, aż do najmniejszego szczegółu. Stwierdził, że autorowi należy się za to nasz wielki podziw, uznanie i wdzięczność.

Ks. dr Piotr Jaworski, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II. Diecezja Tarnowska. Powołał się na opracowaną przez niego recenzję książki Profesora, która została umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie i w polonijnej prasie australijskiej. Skoncentrował się na warsztacie naukowym i metodzie pracy naukowej Profesora. Uwypuklił wielkie znaczenie oryginalnych elementów zawartych w książce i omówił pozycję książki wśród dorobku naukowego Profesora.

Prof., dr Andrzej Wawryniuk w obszernym wystąpieniu omówił główne tezy swojej książki: „Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki”. Prezentacja przedstawiona jest szczegółowo w nagraniu wideo, dostępnym na adresie: https://youtu.be/yiYUbBUAACo

 

Dyskusja

Dr Janusz Romański, Filadelfia, Polonia Technica.  W Stanach postać Tadeusza Kościuszki jest żywa i znana. W Filadelfii znajduje się dom i muzeum Kosćiuszki. Co roku odbywają się dwie parady poświęcone jego pamięci: jedna w Nowym Yorku i druga w Filadelfii. Proponuję, aby recenzja książki została zgłoszona do Polish American History Association (PAHA) do opublikowania w jej biuletynie. W ten sposób wiedza o książce zostanie rozpropagowana na terenie USA. Prof. A. Wawryniuk zaproponował, aby była to recenzja opracowana przez księdza dr Piotra Jaworskiego, który się na to zgodził i zobowiązał się rozbudować ją o wątki wychowawcze i historyczno – komparatystyczne.

Walter Gołębiewski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią (ŚRBnP), St. Petersburg, Floryda, USA. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tak znakomitą, ciekawą konferencję. Wyrażam szacunek i wdzięczność dla Stowarzyszenia Inżynierów polskich w Kanadzie za organizowanie tak wspaniałej imprezy naukowej, ciekawej konferencji. ŚRBnP, którą reprezentuję została zorganizowana przez ostatniego premiera rządu polskiego na uchodźstwie, prof. Edwarda Szczeoaniak. Staraniem SRBnP co roku odbywają się konferencje poświęcone problemom historii Polski i historii emigracji. Zwykle w Warszawie na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale ostatnie odbyło się w Orchard Lake, w Stanach. Zachęcam do odwiedzania strony internetowej SRBnP. Jeśli chodzi o Tadeusza Kościuszkę to Polonia zachodniej Florydy co roku czci jego pamięć w St. Petersburg, przy znajdującym się tam jego pięknym pomniku. Uroczystości te będą dalej kontynuowane. Jeszcze raz dziękuję za ciekawą konferencję.

Dr Janusz Romański. Czy w środowisku Polonii Florydy znany jest związek T. Kościuszki z budową West Point i o jego pomniku tam się znajdującym.

Walter Gołębiewski. Myślę, że wśród Polonii amerykańskiej żywa jest wiedza o tym, że twierdza West Point została zbudowana przez T. Kosciuszkę. Tradycja T. Kościuszki kultywowana jest ciągle na tej najlepszej uczelni wojskowej Stanów

Dr Janusz Romański. Czy ilustracje w książce są czarno – białe, czy kolorowe ?.

Prof. Andrzej Wawryniuk. I takie i takie w zależności od tego jakiego rodzaju dokumenty, rysunki, fotografie są reprodukowane.

Dr Janusz Romański. Czy książka wydana została w Polsce ?

Prof. Andrzej Wawryniuk. Książka wydana została w Polsce, prze moją uczelnię. Pierwsze wydanie jest wyczerpane. Drugie jest obecnie drukowane z inicjatywy wójta Wisznicy, który uruchomił to działanie, gdy się dowiedział ile dobrego zrobił T. Kościuszko dla tego miejsca. Trzecie wydanie jest w przygotowaniu.

Mgr inż., Kazimierz Babiarz. Książka w formacie pdf umieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów polskich w Kandzie i można ją stamtąd kopiować.

Prof. dr hab. Józef Zając, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Zetknąłem się kiedyś z dwutomowym opracowaniem p.t. „Żołnierze Kościuszki”, autora nie pamiętam. Nie widzę tej książki w bibliografii. Czy Pan, profesorze Wawryniuk zna tę pozycję ?

Prof. Andrzej Wawryniuk. Nie nie znam. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że w przygotowując moją książkę starałem się przede wszystkim opierać na dokumentach źródłowych, a jak najmniej na innych książkach. Nie chciałem być autorem, który przeczyta 100 książek i na ich podstawie pisze 101-ą. Moja książka pokazuje jak błędy jednego autora powielane są przez innych autorów. Chociażby oszczerstwo dotyczące ojca Tadeusza Kościuszki, mówiące o tym, że został zamordowany przez jego chłopów. A inna nieprawdziwa pogłoska głosząca to, że Tadeusz Kościuszko był masonem, a więc lewakiem. A gdyby nim był czy zgodziłby się przyjąć ostatnie namaszczenie ? Trochę tych różnych błędów skorygowałem. Mam nadzieję, że będą one dalej korygowane przez mnie i innych badaczy.

Mgr inż., Jerzy Barycki, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, prezes Polsko – Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor, w Kanadzie. Witam wszystkich uczestników tej wspaniałej konferencji, a w szczególności: Jego Ekscelencje księdza biskupa dr Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. prof. dr hab. Józefa Zająca, senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, dr Andrzeja Kurnickiego. Miło jest mi, że z niektórymi z obecnych pracujemy razem na forum Rady Polonii Świata. Podobnie z przyjemnością stwierdzam, że „mój” Windsor i Lublin są miastami partnerskimi. Dwa lata temu podpisywałem umowę z Chełmem i miałem przyjemność zwiedzić tamtejsza Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Jestem pod wrażeniem tego co zobaczyłem. Przechodząc do dzisiejszej konferencji chcę pogratulować organizatorom urządzenia tak ciekawej i wartościowej imprezy naukowej. Uważam, że powinna ona w jakiejś formie być rozpowszechniona wśród całej Polonii Kanady i Stanów. Będę chciał, aby Kongres Polonii Kanadyjskiej i Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie przyjęły takie zadanie do realizacji. Jeszcze raz dziękuję za doskonałą konferencję.

Ksiądz Jacek Lewicki, Chełm. Dziękuję za książkę, za prezentację, za dogłębne potraktowanie tematu. Spotykałem się z profesorem na uczelni, kiedy ta książka powstawała. Profesor o niej mówił, my wspieraliśmy profesora dobrymi myślami i modlitwą. Rezultat wspaniały. Chapeau bas ! Łączy nas na tej konferencji osoba Kościuszki, ale również osoba Profesora. Książka ma tytuł „Droga do chwały…” Opisuje ona drogę do chwały Tadeusza Kościuszki, ale jest to również droga do chwały Profesora. Gratuluję. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich z Chełma o godz. 22:00 czasu lokalnego.

Prof. dr hab. Robert Kozyrski, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie. Ekscelencjo księże biskupie, Excelencjo Panie Ambasadorze, Panie Senatorze, Szanowni uczestnicy spotkania. Kiedy dostałem tę książkę do recenzji od razu wiedziałem, że będę miał do czynienia z dwiema nieprzeciętnymi osobowościami, każda o wielkim formacie i szerokich horyzontach. Jedna to Tadeusz Kościuszko, a druga to autor książki, prof. Andrzej Wawryniuk. Wiele już zostało tu powiedziane o wielkich wartościach książki i zasługach autora, który ją opracował, nie będę więc ich powtarzał. Chcę natomiast podkreślić, że Tadeusz Kościuszko jest bohaterem zasłużonym w wielu krajach na dwu kontynentach co nadaje jemu status światowy. Trzeba tu dodać, że Tadeusz Kościuszko zyskał sobie nawet status bohatera kosmicznego, gdy Edward Bowell w 1984 r. odkrytej przez siebie planetoidzie dał nazwę „Kosciuszko”. Uniwersalność Kościuszki obejmuje też muzykę. Był on pianistą a w czasie pobytu w niewoli rosyjskiej skomponował dwa polonezy i jeden walc. Wspominając niewolę rosyjską trzeba podkreślić, że w Polsce powojennej Kościuszko postrzegany był jako bohater antyrosyjski i zapewne z tego względu książki o Kościuszce, które wtedy powstawały miały pewne wątki potraktowane po macoszemu albo wręcz pominięte. Należy ubolewać nad dogłębnie oburzającym zbezczeszczeniem pomnika Kościuszki przez manifestantów „Black Live Matters” w czerwcu 2020, w parku Lafayette, w Waszyngtonie.  Jest oczywiste, że nie znali oni osoby Kościuszki i jego stosunku do Afroamerykanów. I właśnie ze względu na to, że Kościuszko jest ciągle niedostatecznie znany i że książka prof. Wawryniuka jest opracowaniem bardzo wartościowym wnioskuję o przetłumaczenie jej na język angielski.

Prof. dr Andrzej Wawryniuk. Bardzo dziękuję za tak bardzo przychylne przyjęcie mojej książki. Nie spodziewałem się, że pracując w ośrodku naukowym w Chełmie doczekam się promocji mojej książki o wymiarze światowym, światowym – bo uczestniczą w niej przedstawiciele pięciu kontynentów. Jestem wzruszony i wdzięczny za wypowiedzi, które tu padły. Jest to z pewnością największe wydarzenie w moim życiu naukowym; większego nie miałem.

Jeszcze informacja. Cała dzisiejsza sesja jest nagrywana. Jeśli ktoś z Państwa będzie nią zainteresowany, będzie można to nagranie wysłać, pod warunkiem, że nie będą złamane, obowiązujące w Polsce, przepisy o ochronie wizerunku osobistego.

Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.

Mgr inż. Kazimierz Babiarz, przewodniczący spotkania.

Nagranie dzisiejszej promocji zostanie umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu odnośnie upublicznienia swego wizerunku. Gdyby ktoś nie wyrażał na to zgody – proszę o sygnał.

Wystąpienie prof. dr Andrzeja Wawryniuka zakończyło naszą debatę. To co wydawało się niemożliwe, ze względu na pandemię, odległości, różnice czasowe i problemy techniczne nie stało się przeszkodą w pomyślnym odbyciu konferencji.

Myślę, że wszyscy uczestnicy dołączą się do mnie z podziękowaniem dla prof. dr Andrzeja Wawryniuka za jego wielką, rzetelną, benedyktyńską pracę włożoną w tę książkę i za bezinteresowną chęć dzielenia się swoją wiedzą.

Jako prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie wystąpię do naszych ciał statutowych o specjalne uhonorowanie prof. dr Andrzeja Wawryniuka.

Szanowni Państwo ! Dzisiejszą debatę naukową i sentymentalną, z racji dużego udziału w niej Polaków i środowisk polonijnych z różnych zakątków świata uważam za zakończoną. Do kolejnego spotkania drodzy goście !

 

Sprawozdanie sporządził

Jerzy Bulik